Epson B300

Obsługiwane funkcje:

Resetowanie licznika zużytych tuszów.
Odczytywanie licznika zużytych tuszów.
Zmiana oprogramowania sprzętowego (firmware).
Wyłączanie wkładów.
Powrót do zdrowia.

Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji ze strony internetowej, aby móc korzystać z dodatkowych funkcji serwisowych dla drukarki Epson B300.

Dodatkowe informacje dotyczące funkcji, które możesz wykonać za pomocą aplikacji WIC Reset Utility:

Sprawdź stan drukarki i poziom tuszy.
Przeczytaj raport diagnostyczny w drukarce.
Wyczyść głowcię drukującą.
Uruchom procedurę ładowania atramentu.
Test przejścia papieru.
Test podajnika papieru.
Test dyszy.
Test różnych wielkości kropli tuszu.
Odczytaj / Zapisz identyfikator głowicy drukującej.
Odczytaj / Zapisz ustawienia EEPROMu.
Set AID mode (A).
Set AID mode (1B).
Set AID mode OFF.
Modele o podobnych specyfikacjach:
Epson B500DN
Epson B308
Epson B508DN