Epson BX320FW

Obsługiwane funkcje:

Resetowanie licznika zużytych tuszów.
Odczytywanie licznika zużytych tuszów.
Zmiana oprogramowania sprzętowego (firmware).
Wyłączanie wkładów.
Powrót do zdrowia.

Gratulacje!
Możesz zresetować licznik zużytych tuszów w drukarce Epson BX320FW i kontynuować drukowanie! Wystarczy pobrać i zainstalować najnowszą wersję aplikacji ze strony internetowej, kupić klucz do resetowania, a następnie postępować zgodnie z prostymi instrukcjami: "Jak zresetować licznik zużytych tuszów za pomocą aplikacji WIC Reset Utility".

Dodatkowe informacje dotyczące funkcji, które możesz wykonać za pomocą aplikacji WIC Reset Utility:

Odczytaj licznik(i) zużytego atramentu drukarki.
Zresetuj licznik poduszek wchłaniających.
Sprawdź stan drukarki i poziom tuszy.
Odczytaj / Zapisz ustawienia EEPROMu.
Zmień firmware na GL19A4 19/04/2010 w trybie normalnym.
Zmień firmware na GL04A6 04/06/2010 w trybie normalnym.
Zmień firmware na GL11C5 11/05/2012 w trybie normalnym.
Aktualizacja oprogramowania układowego nie jest możliwa przez sieć.
Aktualizacja oprogramowania w trybie normalnym nie jest możliwa,
jeśli drukarka jest zajęta, ma błędy lub kartridże/atramenty są
puste.
Modele o podobnych specyfikacjach:
Epson Stylus TX525FW
Epson WorkForce 520/525