Epson BX620FWD

Obsługiwane funkcje:

Resetowanie licznika zużytych tuszów.
Odczytywanie licznika zużytych tuszów.
Zmiana oprogramowania sprzętowego (firmware).
Wyłączanie wkładów.
Powrót do zdrowia.

Gratulacje!
Możesz zresetować licznik zużytych tuszów w drukarce Epson BX620FWD i kontynuować drukowanie! Wystarczy pobrać i zainstalować najnowszą wersję aplikacji ze strony internetowej, kupić klucz do resetowania, a następnie postępować zgodnie z prostymi instrukcjami: "Jak zresetować licznik zużytych tuszów za pomocą aplikacji WIC Reset Utility".

Dodatkowe informacje dotyczące funkcji, które możesz wykonać za pomocą aplikacji WIC Reset Utility:

Odczytaj licznik(i) zużytego atramentu drukarki.
Zresetuj licznik poduszek wchłaniających.
Sprawdź stan drukarki i poziom tuszy.
Przeczytaj raport diagnostyczny w drukarce.
Wyczyść głowcię drukującą.
Uruchom procedurę ładowania atramentu.
Test przejścia papieru.
Test podajnika papieru.
Test dyszy.
Odczytaj / Zapisz numer seryjny drukarki.
Odczytaj / Zapisz identyfikator głowicy drukującej.
Odczytaj / Zapisz ustawienia EEPROMu.
Zmień firmware na KA10G6 10/06/2016 w trybie normalnym.
Aktualizacja oprogramowania układowego nie jest możliwa przez sieć.
Aktualizacja oprogramowania w trybie normalnym nie jest możliwa,
jeśli drukarka jest zajęta, ma błędy lub kartridże/atramenty są
puste.
Modele o podobnych specyfikacjach:
Epson Stylus TX620FWD
Epson Stylus SX620FW
Epson WorkForce 630/635
Epson PX-603F
Epson Stylus BX625FWD
Epson ME Office 960